เจาะลึกกฏระเบียบ !! หากคนไทยลักลอบอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฏหมาย จะต้องโดนข้อหาอะไรบ้าง !! (รายละเอียด)

เจาะลึกกฏระเบียบ !! หากคนไทยลักลอบอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฏหมาย จะต้องโดนข้อหาอะไรบ้าง !! (รายละเอียด)

Publish 2016-12-08 15:45:22

ข่าวประชาสัมพันธ์แนะนำการมอบตัวสำหรับผู้หนีวีซ่า (Overstay)
หลังทางการญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 15 วัน มีจำนวนคนไทยที่หนีวีซ่าแล้วรวมกัน 5,277 คน (สถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558) ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 20% และเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเป็นอันดับสองในปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับทางการญี่ปุ่น ในการนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น จึงได้ขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ชาวไทยที่จะเดินทางมาญี่ปุ่นได้รับทราบชาวไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายเกินเวลาที่ญี่ปุ่นอนุญาต หากถูกจับกุมในข้อหาไม่มีวีซ่า (Overstay) นอกจากจะถูกคุมขังแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เดินทางกลับประเทศไทย แต่สำหรับบุคคลที่พำนักในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย แต่เกรงว่าจะถูกจับกุมและถูกคุมขัง สามารถใช้ประโยชน์จาก “ระบบคำสั่งออกนอกประเทศ” ของทางการญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องถูกคุมขัง โดยต้องมีคุณสมบัติครบ 5 ประการตามด้านล่าง ดังนี้
1. ต้องไปมอบตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมตัวเดินทางออกจากญี่ปุ่น
2. ต้องไม่เข้าข่ายถูกเนรเทศ ออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือการลักลอบพำนักเกินกว่าทางการกำหนด (Overstay) อาทิ ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางปลอมเข้าเมือง
3. ไม่เคยถูกพิพากษาให้จำคุกจากศาลญี่ปุ่น
4. ไม่เคยถูกเนรเทศหรือไม่เคยได้รับคำสั่งให้ออกนอกประเทศจากรัฐบาลญี่ปุ่น
5. สามารถเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ สามารถจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน และมีเงินสดเพียงพอสำหรับเป็นค่าที่พักระหว่างรอกระบวนการตัดสินในญี่ปุ่น ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
บทลงโทษสำหรับผู้หนีวีซ่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ
(ดูตามรูปประกอบ)
• เอกสารที่ใช้สำหรับการมอบตัว
หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ หากไม่มีหนังสือเดินทาง ต้องนำเอกสารยืนยันตัวบุคคลมาแสดง และต้องนำเอกสารแสดงที่อยู่ของที่พักพิงชั่วคราวเพื่อยื่นประกอบ (หากมี)
ขั้นตอนการดำเนินการภายหลังมอบตัวจนถึงก่อนออกจากประเทศนั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยผู้มอบตัวสามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเท่านั้น
• สถานที่สำหรับการมอบตัว
สามารถมอบตัวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นประจำภูมิภาค ทั้งนี้ ไม่สามารถมอบตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินได้

 

CR.ข้อมูล สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

เรียบเรียง : อาทิชา