ทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง....เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ   พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙  (มีรูป)

ทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง....เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (มีรูป)

Publish 2017-10-08 15:13:18

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงเชี่ยวชาญการถ่ายภาพทั้งกล้องธรรมดา และกล้องถ่ายภาพยนตร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ จะทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองตามพระราชประสงค์ที่จะทรงใช้โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน