ทิพยสนับสนุน คอนเสิร์ตการกุศล “แสงเทียนบันดาลใจ” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Publish 2017-12-18 09:11:20ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนและร่วมขับร้องเพลง ในคอนเสิร์ตการกุศล แสงเทียนบันดาลใจที่นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาขับร้องเพื่อสานต่อพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก โดยมีนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ อาทิ ชวน หลีกภัย ,อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และศิลปินรับเชิญอีกมากมาย มาร่วมขับร้อง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 


เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์