มุกดาหาร..!! จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน มีความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

Publish 2017-12-14 09:06:29เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่ ภท.1 ห้วยสิงห์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขึ้น โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยหวังให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ช่วยเหลืองานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าในเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน ซึ่งกิจกรรมการเข้าค่ายดังกล่าว มีกำหนดการ 2 วัน 1 คืน และมีเยาวชนเข้าร่วมดครงการในเขตพื้นที่มุกดาหาร กว่า 100 คนนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าในการนำเยาวชนจากจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่โครงการ จำนวน 100 คน มาเข้ารับการฝึกอบรมในลักษณะเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยหวังให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ช่วยกันรักษาป่าอีกทางหนึ่ง รวมถึงช่วยเหลืองานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าในเขตพื้นที่โครงการฯต่อไป หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ที่ ภท.1 (ห้วยสิงห์) ที่ตั้ง อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ คนในพื้นที่รู้จักกันดีในชื่อ "ห้วยสิงห์" ท้องที่บ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ลักษณะเป็นทะเลสาบ อยู่ตรงเชิงภูจอมศรีซึ่งมียอดเขาสูงที่สุดในเขตอช.มุกดาหารเป็นทะเลสาบชนาดไม่ใหญ่ ซึ่งเกิดจากการเก็บกักน้ำในลำห้วยสิงห์ ซึ่งต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาภูจอมศรี บริเวณโดยรอบอ้อมล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ร่มรื่นและสวยงาม ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม รวมถึงโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่างๆ
     อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ เป็นโครงการป้องกันชายแดนก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำห้วยสิงห์ มีความจุ 0.738 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 800ไร่ ก่อสร้างเมื่อปี 2529 และปรับปรุงระบบส่งน้ำ เมื่อปี 2536 ปัจจุบันมีประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร และนักท่องเที่ยว นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแคมป์กางเต็นท์พักแรมค้างคืน ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการตกปลา
     การเดินทางมาห้วยสิงห์ ออกจากตัวเมืองมุกดาหาร ตามถนนสายมุกดาหาร-ดอนตาล อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 8-9 เลี้ยวขวา แยกเข้าไปอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร หากนักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวหรือเดินป่า แนะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เป้นผู้นำทางเนื่องจากภุเขาค่อนข้างซับซ้อน 

 

ข่าว/ภาพ  พนิตตา สุขเกษม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.มุกดาหาร