พสกนิกรเข้าถวายพระพรในหลวง-พระราชินี         พสกนิกรชาวไทยยังคงหลั่งไหล เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช โดยในวันนี้ สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างนำพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และผลไม้ มาทูลเกล้าถวาย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ พร้อมกับถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายพระประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป